ขั้นตอนลงทะเบียนขอรับ 3,000 บาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง

พม. ออกนโยบายช่วยเหลือครอบครัวมีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง รายละไม่เกิน 3,000 บาท เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอน ยื่นขอรับเงินที่นี่!

วันที่ 10 ส.ค. 2564 นักข่าวแถลงการณ์ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมรวมทั้งความยั่งยืนมั่นคงของคนเรา (พม.) ออกแนวทางให้เปิดช่องทางการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งผู้ไร้ที่พึ่งพิง แบบออนไลน์ (E-Service) โดยจะโอนให้รายละไม่เกิน 3,000 บาท
หลังพลเมืองผู้มีสิทธิลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว ทางข้าราชการกรมพัฒนาสังคมรวมทั้งสวัสดิการ (พส.) จะโทรกลับเพื่อสอบถาม รวมทั้งนัดวันลงพื้นที่เลิศบ้าน หลังจากนั้น ข้าราชการจะลงพื้นที่เลิศบ้านตามหลักรวมทั้งกรรมวิธีสังคมสงเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งความเป็นจริงดังที่กรอกเอาไว้ภายในระบบ
หลังจากนั้น ข้าราชการจะมีการตรึกตรองคุณลักษณะของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมรวมทั้งสวัสดิการ กล่าวถึงการอุปถัมภ์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งผู้ไร้ที่พึ่งพิง พ.ศ. 2552 หรือเปล่า
คุณลักษณะผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงิน
• ผู้ที่เจอปัญหาความลำบาก
• ครอบครัวมีรายได้น้อย จากเหตุที่ศีรษะหน้าครอบครัวเสียชีวิต ละเลย หายสาบสูญ หรือถูกลงโทษติดตะราง
• เป็นผู้ป่วยไม่สบายเรื้อรัง
• เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่อาจจะดำรงชีพได้
• เจอปัญหาเหนื่อยยากไม่อาจจะดูแลครอบได้
• เป็นคนไร้ที่พึ่งพิง
กรรมวิธียื่นคำขอรับเงิน
1. สแกน QR Code หรือ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ : กรมพัฒนาสังคมรวมทั้งสวัสดิการ
2. กรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์
3. ถ่ายภาพ แนบไฟล์เอกสาร (อาทิเช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาวะปัญหา)
4. วิเคราะห์ความถูกต้อง รวมทั้ง “กดบันทึกข้อมูล”
กรรมวิธีวิเคราะห์สถานะการรับเงิน

money1
1. เลือกเมนู “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมรวมทั้งสวัสดิการ หรือ สแกน QR Code
2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้ที่อยากได้วิเคราะห์สถานะ
3. กรอกวันเดือนปีที่เกิดของผู้ที่อยากได้วิเคราะห์สถานะ อาทิเช่น 21/10/2550 (กรณีที่มีแม้กระนั้นปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)
4. กดวิเคราะห์สถานะ

money2