คนเมินตั๋วบิน “พวกเราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงหลงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

คนเมินตั๋วบิน “เราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

นายยุทธอำนาจ สุภสร ผู้ว่าการททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) เปิดเผยว่า เตรียมสรุปโครงงานเราท่องเที่ยวด้วยกัน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากมีการจองสิทธิห้องพักเต็ม 6 ล้านสิทธิแล้ว พื้นฐานคาดว่ามีสาเหตุจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม ที่เคยท่องเที่ยวแล้วก็ใช้บริการห้องพักเต็ม 10 สิทธิ หลัง ครม.มีการขยายเพิ่มสิทธิให้เป็น 15 สิทธิทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้เยอะขึ้น มีการเข้าพักโรงแรม 5 ดาวของคนภายในพื้นที่ เนื่องจากแม้เหตุการณ์ปกติราคาจะแพงมากมาย ไม่ใช่แค่จ.กรุงเทพฯแล้วก็ยังมีหัวเมืองใหญ่อื่น เป็นต้นว่า จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ
ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า โครงงานเราท่องเที่ยวด้วยกันเริ่มมาตั้งแต่เดือน ก.ค.2563 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของราษฎรผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แล้วก็เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ปริมาณสิทธิห้องพัก ถูกจองหมดแล้ว ส่วนปริมาณตั๋วเครื่องบินยังเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ.