คืนนี้ 1 ทุ่ม ดู Super Full Moon ดวงจันทร์ใหญ่ที่สุดในรอบปี

The Thaiger ขอชวนดูปรากฎการณ์ดวงจันทร์แบบใหญ่เต็มตา ตั้งแต่ 1 ทุ่มเป็นต้นไป
ปรากฎการณ์ Super full moon เป็นปรากฎการณ์ที่มองได้ด้วยตาเปล่า มองขึ้นเขาท้องฟ้า จะมองเห็นพระจันทร์เต็มดวงที่มีดวงโตกว่าขนาดปกติ อันเป็นผลจากวิถีโคจรของพระจันทร์คอยโลก ที่วนมาใกล้โลกที่สุดในรอบปี โดยมีระยะทาง 357,370 กม. ซึ่งปกติแล้ว ระยะห่างโลกกับพระจันทร์ อยู่ที่ 384,400 กม.
ดังนี้ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโคจรของพระจันทร์ต่อโลกว่า การโคจรเป็นลักษณะวงรี โคจร 1 รอบใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ส่วนที่พระจันทร์โคจรมาใกล้โลกที่สุด เรียก เปริจี (Perigee) และก็จุดที่ไกลที่สุดเรียก อะโปจี (Apogee)
ด้วยเหตุนั้น ถ้าหากคืนพรุ่งนี้ฟ้าเปิด The Thaiger ขอชักชวนคนที่ Work From Home อยู่บ้าน แหงนหน้าขึ้นท้องฟ้า มองจันทราดวงโตสุดงาม บางทีอาจพอเพียงช่วยเยียวยาจิตใจจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และก็โควิดตอนนี้ได้สักครู่สักยามก็ยังดี