ด่วน! “อนุชา” เผย ความเห็นชอบ มส. ชี้พฤติกรรม “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระสงฆ์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติปฏิบัติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าเกณฑ์แสดงความคิดเห็นด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศาสตราจารย์ปฏิบัติงานสอบด่วน

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร เอ่ยถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองคำ แสดงความคิดเห็นแนวทางการทำงานของรัฐบาลช่วงเหตุการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อวิถีทางต่างๆอีกทั้งมีการกระทำโปรโมทประชาสัมพันธ์ขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอประเด็นนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรชมรมเพื่อพิเคราะห์ความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว ซึ่งจัดว่าไม่เป็นธุระของวัด
นายอนุชา กล่าวว่า ปัจจุบัน ที่ประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 11/2564 ตอนวันที่ 30 ม.ย. 2564 ลงความเห็นมีความเห็นว่า ความประพฤติดังที่กล่าวผ่านมาแล้วของพระมหาสมปองเข้าเกณฑ์การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเมือง และเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และมอบหมายให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติผสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวปฏิบัติงานถัดไป
นายอนุชา กล่าวว่า ตนสั่งย้ำให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์) รีบปฏิบัติงานตามความเห็นมหาเถรชมรม (มส.) โดยด่วน โดยให้ผสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมทั้งหัวหน้าคณะสงฆ์ปกครองพระสงฆ์ที่เกี่ยว พร้อมตรวจทานความประพฤติปฏิบัติของภิกษุที่มีการทำที่ไม่ใช่ธุระของวัด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแวดวงพระสงฆ์และพุทธศาสนา.