ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ⁣ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร

ตัดช่อดอกกัญชาจำพวกไทย 4 จำพวก ที่รอบๆด้านหน้าห้องประชุม NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.จังหวัดนนทบุรี⁣

กัญชาจำพวกไทย ปลูกโดยสถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ขอปลูกจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกัญชาจำพวกไทย มี หางกระรอกภูพานเอสหน 1, หางเสือจังหวัดสกลนครหนหน 1, ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 และก็ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 เพื่อใช้วิจัยเป็นต้นแบบ ให้เกษตรกรเลือกจำพวกนำไปต่อยอดทำสินค้าต่างๆซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกร ผู้ประกอบกิจการไทย มีประสิทธิภาพในการพัฒนากัญชาจำพวกไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ / 21 มิถุนายน 2564 ⁣