ประวัติน่ารู้ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 29 กรกฎาคม ของทุกปี

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่คนไทยควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ มีขึ้นเพื่อคนึงถึงความสำคัญของภาษาไทย ในราวปี พ.ศ.1826 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ “ลายสือไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก ดัดแปลงมาจากอักษรมอญและก็เขมร มีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เพื่อใช้แทนความหมายและก็เสียงต่างๆในภาษาไทย ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น “อักษรไทย” ที่พวกเราใช้กันในขณะนี้นั่นเอง
สำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติ ประกาศใช้หนแรกเมื่อ พ.ศ.2542 โดยมีความเป็นมาจากเรื่องราวเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินไปอภิปรายหัวข้อ “ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้คำไทย” สำหรับในการสัมมนาวิชาการของประชุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2505 ท่านท่านทรงแสดงความห่วงในภาษาไทย โดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งตอนหนึ่งว่า
“พวกเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนแต่ว่าสมัยก่อน ก็เลยสมควรเป็นอย่างมากที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงเป็น ให้ออกเสียงให้ถูกชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีการใช้ แปลว่า วิธีการใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาลำดับที่สาม คือ ความมั่งคั่งในคำร้องของภาษาไทย ซึ่งเรานึกว่าไม่มั่งคั่งพอเพียง ก็เลยควรจะมีการกำหนดศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความสำคัญในทางวิชาการไม่น้อย แต่ว่าบางคำที่กล้วยๆก็ควรมี ควรใช้คำเก่าๆที่พวกเรามีอยู่แล้ว ไม่สมควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”

Thai
ต่อมาในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 เป็นวันสรรเสริญรัชกาลที่ 9 เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 6 รอบ ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติสรุปให้ วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” และก็ใช้ต่อเนื่องมาจนถึงเดี๋ยวนี้
ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
• สรรเสริญและก็น้อมระลึกในบุญคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงประสงค์ดีในภาษาไทย ได้พระราชทานแนวคิดต่างๆสำหรับในการสนับสนุนการใช้ภาษาไทย
• ปลูกฝังให้คนประเทศไทยมองเห็นความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งนับว่าเป็นสมบัติด้านวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของประเทศ ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป
• ยกฐานะมาตรฐานการสอนภาษาไทยในโรงเรียนทุกระดับชั้น เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับในการประยุกต์ภาษาไทยอย่างแม่นยำ
• ให้โอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชน มีส่วนร่วมสำหรับในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภาษาประจำชาติ รวมทั้งเผยแพร่วิชาความรู้อันเป็นผลดีในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564
การมีภาษาของตนใช้ในประเทศ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และก็การส่งต่อวัฒนธรรมทางภาษาจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่สืบไป สถาบันเล่าเรียนจะกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ได้แก่ จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับภาษาไทย ให้โอกาสให้เด็กนักเรียนประกอบคำขวัญ กวีร้อยแก้ว-กลอน และก็แข่งขันเรียงความในวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นต้น ส่วนในระดับครูอาจารย์ มักจัดงานอภิปรายทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาและก็การสอนภาษาไทย เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ เอามาสู่การสนับสนุนการใช้ภาษาไทยและก็ถ่ายทอดให้นักศึกษาต่อไป
ที่มา : เว็บกึ่งกลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ, จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย