รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

เครือ รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย ย้ำวัคซีนมีจำกัด

thonn

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นักข่าวแถลงการณ์ว่า โรงพยาบาลธนบุรี เปิดสมัครสมาชิกแสดงความสนใจฉีดยาโมเดอร์ที่นา สำหรับกลุ่มราษฎรทั่วๆไป โดยให้รายละเอียดคาดว่าพร้อมฉีดเดือน เดือนตุลาคม64 ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะนำเข้ามามีปริมาณจำกัด
โดยจะฉีดยาผ่านโครงข่าย โรงพยาบาลธนบุรี ที่มีอยู่ทั้งประเทศ ดังนี้
1.พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังเช่นว่า โรงพยาบาลธนบุรี1, โรงพยาบาลธนบุรี2 และ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
2.ภาคกึ่งกลาง ดังเช่นว่า โรงพยาบาลธนบุรี บูรณาการ จังหวัดจังหวัดปทุมธานี, โรงพยาบาลดี-ธนบุรี จังหวัดจังหวัดปทุมธานี, โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดอยุธยา และ โรงพยาบาลธนบุรี อู่ทองคำ จังหวัดสุพรรณบุรี
3.ภาคเหนือ ดังเช่นว่า โรงพยาบาลลานที่นา จังหวัดเชียงใหม่
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังเช่นว่า โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี, โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ธนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ธนบุรี จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์
5.ภาคใต้ ดังเช่นว่า โรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลา, โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร จังหวัดชุมพร
6.ภาคทิศตะวันออก ดังเช่นว่า โรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดเมืองจันท์
อย่างไรก็แล้วแต่ ยังไม่มีจำนวนราคาที่แจ่มชัดออกมา แต่คาดว่าจะเป็นราคาเดียวกันทั้งประเทศ ดังที่ชมรมโรงพยาบาลเอกชนเคยกำหนดไว้ที่ผ่านมา