รพ.พญาไท เปิดจอง “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงพยาบาลพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ที่นา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนลู่ทาง” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 ก.ค. 2564) เวลา 12:00 น.
จากที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนวัววิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นลู่ทางหนึ่งที่พลเมืองสามารถเลือกรับบริการได้ โรงพยาบาลพญาไทก็เลยได้เปิดให้จองวัคซีนลู่ทางดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ระบุ ก็เลยขอให้ท่านที่ต้องการฉีดยายืนยันการจองแล้วก็จ่ายค่ามัดจำเต็มปริมาณ เพื่อทางโรงพยาบาลจะปฏิบัติงานแบ่งสรรวัคซีนแล้วก็ฉีดให้ท่านต่อไป

ดังนี้ ข้อตกลงการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลระบุ ได้โปรดกรุณาตรวจทานข้อตกลง แล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆก่อนจองวัคซีน

ข้อตกลงหลักเกณฑ์การจองวัคซีนลู่ทาง Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันแล้วก็ตอนที่ชำระเงินก่อน-ข้างหลัง

2.จ่ายค่ามัดจำเต็มปริมาณ 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ รพ.แล้ว ไม่รวมค่าหมอ (หากมี)
3.ราคาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมค่าประกันแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท พิการ 5 แสนบาทแล้วก็ผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีปริมาณจำกัด (ระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.ภายหลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการคืนเงินทุกกรณี แม้ตอนหลังท่านไม่หวังรับการฉีดยา สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดยาแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะสำเร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “ตรวจทานแล้วก็ยอมรับผลิตภัณฑ์” แล้วเท่านั้น

7.เพราะทางโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อยเกินไปหรือชักช้ากว่าระบุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อไปนี้
• ท่านไม่อาจจะยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่ว่าสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นฉีดยาแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงพยาบาลจะติดต่อนัดพบให้ท่านมารับบริการฉีดยาในลำดับถัดไป อย่างเร็วที่สุด (โดยคาดหมายว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)

8. กรณีทางโรงพยาบาลได้จัดแจงวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ว่าท่านไม่หวังจะฉีดยาไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ดังนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดยาให้แก่ผู้อื่นได้ โดยแจ้งทาง โรงพยาบาลที่ท่านได้ทำการจองล่วงหน้าขั้นต่ำ 2 วันก่อน ถึงวันระบุนัดฉีดยา