รพ.ราชวิถี ประกาศฉีดวัคซีนโควิด”แก่ผู้ที่”ลงทะเบียนหมอพร้อม เข็ม 2

โรงพยาบาลราชวิถียืนยันเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมและเว็บไซต์รพ. รวมไปถึงผู้ที่นัดฉีดเข็ม 2 ให้เข้ารับบริการได้ตามวันเวลาที่นัดไว้

โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศให้คนที่สมัครสมาชิกจองฉีดยาวัววิด-19 ผ่านเว็บของโรงพยาบาลราชวิถี และสมัครสมาชิกผ่านหมอพร้อม (ที่ทำรายการสำเร็จ) รวมถึงคนที่มีนัดฉีดยาวัววิด -19 เข็มที่ 2 จะยังคงได้รับการฉีดยาวัววิด -19
ทางโรงพยาบาลขอให้สามัญชนที่ได้รับการนัดหมายให้เข้ามารับบริการได้ตามวันและเวลา ที่ได้นัดพบเอาไว้ โดยสถานที่ฉีดยา สามารถติดต่อได้ที่ จุดคัดเลือกกรอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ฝั่งลิฟต์ใหม่ รพ.ราชวิถี)

ทั้งนี้โรงพยาบาลแจ้งว่าขอให้สามัญชนติดตามข้อมูลของรพ.ถ้ามีการเปลี่ยนชัดเจนข้อมูลให้ทราบอีกรอบ หรือถ้าอยากได้ตรวจทานโปรแกรมการนัดหมายและหนังสือรับรองการฉีดยาวัววิด-19
ส่วนคนที่ได้รับการนัดหมายเพื่อฉีดยาวัววิด -19 เป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ทางโรงพยาบาลราชวิถีก็ได้มีคำเสนอแนะสำหรับการจัดแจงก่อนจะเข้ารับการฉีดดังนี้

• นอนพักผ่อนให้พอเพียง
• ดื่มน้ำมากมายๆก่อนมาฉีดยา
• หลบหลีกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ตัวอย่างเช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และงดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมที่เป็นแอลกอฮอล์
• ถ้ามีโรคประจำตัว หรือกินยาประจำตัว โดยเฉพาะยากดภูมิคุ้มกันหรือยาที่ส่งผลทำให้เส้นโลหิตหดตัว ตัวอย่างเช่นยารักษาโรคไมเกรน กรุ๊ป ergotamine ควรขอคำแนะนำหมอก่อนกระทำฉีด
• ข้างหลังได้รับวัคซีน ถ้ามีอาการไม่ปกติ ตัวอย่างเช่นแขนขาอ่อนล้า ชาครึ่งด้าน ปากเบี้ยว บอกไม่ชัด ให้รีบแจ้งพยาบาล หรือหมอทันที