รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เผยความเห็นชอบที่ประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 ไม่.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยมติห้องประชุมหลังร่วมปรึกษาขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งยังคณะกรรมการการเรียนเบื้องต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการผลักดันการเรียนเอกชน (กช.) แล้วก็สำนักงานผลักดันการศึกษานอกระบบแล้วก็การเรียนตามความสะดวก (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ห้องประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เนื่องจากเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมระบุกรรมวิธีดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อช่องทางสำหรับการเรียนรู้แล้วก็สิทธิของนักเรียน ดังต่อไปนี้

• ช่วงจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน ครู แล้วก็บุคลากร เตรียมพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน แล้วก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• ครู อาจไปเยี่ยมผู้เรียน นิสิตที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดย

ใคร่ครวญตามบริบทแล้วก็ประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (ศบค.) แล้วก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาจะประเมินผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มาก สามารถเตรียมการจัดแจงเรียนการสอนในแบบธรรมดาเป็นหลักตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564.