ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 สิทธิ์ยังเหลือ ผู้สมัครใหม่รับรวดเดียว 4,500 บาท

โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” สิทธิ์ยังไม่เต็ม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยจ่ายทั้งหมด 4,500 บาท

จากกรณี คณะรัฐมนตรี ได้ลงความเห็นอนุมัติเพิ่มวงเงินช่วยเหลือโครงการ “คนละครึ่ง ระยะที่ 3” โดยเพิ่มอีกวงเงินช่วยเหลือเมืองร่วมจ่ายรอบที่ 3 จำนวน 1,500 บาทต่อคน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จำนวนไม่เกิน 28,000,000 คน
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะโอนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 3 รอบที่ 3 เพิ่มอีกจำนวน 1,500 บาท โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิ์เหลืออยู่ให้อัตโนมัติ ในวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงเดือน ธันวาคม 2564
แต่ สำหรับราษฎรที่พอใจร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กระทั่งจะครบ 28 ล้านสิทธิ์ โดยคนที่พอใจร่วมใหม่ จะได้รับเงินรวม 4,500 บาท ซึ่งยังมีสิทธิ์เหลือกตาว่าแสนสิทธิ์.