วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความก้าวหน้า โครงการ “พวกเราชนะ” หลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับกรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งแล้วก็พวกเราท่องเที่ยวร่วมกัน ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จด้านในวันที่ 27 เดือนมกราคม 2564 (กรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจตราผลการคัดกรองได้เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 ผ่านทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับคนที่ปรารถนาตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ตรงนี้
3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจตราสถานะ
• เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• ชื่อสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว กดคำว่า “ตรวจตราสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วก็ได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงการพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์คราวแรกในวันที่ 18 ก.พ. 2564 จำนวน 2,000 บาท แล้วก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น แล้วก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนกระทั่งวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 64

สำหรับกรุ๊ปราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจตราสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความต้องการขอทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com แค่นั้น โดยสามารถแสดงความต้องการได้เมื่อวันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 แล้วก็สามารถตรวจตราผลการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกรอบ ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม 2564 แล้วก็กระทรวงการคลัง จะจัดว่าผลการไตร่ตรองทวนสิทธิ์เป็นอันจบ.