สดร.เผยภาพ “ดาวศุกร์” คืนสว่างที่สุดในรอบปี

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.64 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ระบุว่า

นอกจากภาคใต้ที่อยู่ในตอนมรสุม ดาวศุกร์สว่างที่สุดเป็นตอนๆที่ดาวศุกร์โคจรห่างจากโลกในระยะทางที่เหมาะสม และมีขนาดเสี้ยวค่อนข้างจะใหญ่