อัปเดตความก้าวหน้าแผนการ “พวกเราชนะ” จัดแจงแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ความก้าวหน้าโครงงาน “พวกเราชนะ” จัดแจงแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. พลเมืองกรุ๊ปผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เมือง จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,722 ล้านบาท

2. พลเมืองกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานพวกเราท่องเที่ยวด้วยกันรวมทั้งคนละครึ่ง รวมทั้งกรุ๊ปพลเมืองทั่วๆไปที่สมัครสมาชิกทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติพื้นฐานรวมทั้งการันตีการใช้สิทธิ์ร่วมโครงงานฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน รวมทั้งมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 115,150 ล้านบาท

3. พลเมืองกรุ๊ปคนที่อยากความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,190 ล้านบาท

wewin1

ดังนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท รวมทั้งมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ ที่ใช้จ่ายจนถึงครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 24.9 ล้านคน ซึ่งได้แก่การใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบธุรกิจร้านธงฟ้าราคาย่อมเยาปรับปรุงเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยอมร่วมโครงงานฯ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจร้านค้ารวมทั้งผู้ให้บริการที่สมัครสมาชิกร่วมโครงงานฯ จำนวนทั้งหมดทั้งปวง

มากกว่า 1.3 ล้านธุรกิจการค้า
แม้กระนั้น ปัจจุบันตอนวันที่ 5 พ.ค. 2564 ครม. เห็นดีเห็นงามมาตรการทุเลาผลพวงการแพร่ระบาดไวรัส วัววิด-19 ระลอกเมษายน 2564 โดยใช้เงินกู้ยืม 225,500 ล้านบาท สำหรับการเพิ่มวงเงินโครงงาน พวกเราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.