เงินช่วยเหลือลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินอนุเคราะห์ลูกให้ผู้เอาประกันตน ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก หลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวแถลงการณ์ว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินอนุเคราะห์ลูกให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีลูกอายุตั้งแต่ต้นกำเนิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน หลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-มี.ค. 2564

ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีอนุเคราะห์ลูก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ดังนี้ เนื่องแต่เห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีอนุเคราะห์ลูก เพื่อให้ผู้เอาประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีอนุเคราะห์ลูกในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้เอาประกันตนแล้วก็ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในตอนนี้ ก็เลยจึงควรออกกฎกระทรวงนี้
ถ้าหากมีปัญหาเพิ่ม ผู้เอาประกันตนสามารถไต่ถามรายละเอียดเพิ่มเติมเหมาะ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่อีกทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 1 วัน)

วิธีเช็กเงินอนุเคราะห์ลูก

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

• แล้วต่อจากนั้นเข้าระบบ ถ้าหากยังมิได้เป็นพวกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครสมาชิก)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ชดเชย”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินอนุเคราะห์ลูก เป็นทุกเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1