เงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ “บัตรคนจน” 12 เดือน

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน (ต.ค. 64-ก.ย. 65)

วันที่ 4 ต.ค. 2564 นักข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) มีมติเห็นด้วยขยายช่วงเวลามาตรการทุเลาภาระหน้าที่ค่าไฟฟ้ารวมทั้งค่าน้ำให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งเมือง ตั้งแต่ต.ค. 2564-เดือนกันยายน 2565 รวมช่วงเวลา 12 เดือน โดยคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสามารถสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ หรือวอล์กอิน ไปยังหน่วยงานของการประปา รวมทั้งการไฟฟ้าได้

ขั้นตอนสมัครสมาชิกรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” บัตรสวัสดิการแห่งเมือง 12 เดือน
“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปเงื่อนไขผู้ถือบัตรสวัสดิแห่งเมือง ที่มีสิทธิรับส่วนลดค่าน้ำรวมทั้งค่าไฟฟ้า ก่อนที่จะกระทำการสมัครสมาชิก มาให้ดังนี้

เงื่อนรับสิทธิลดค่าไฟ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าควรจะเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งเมือง จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน รวมทั้งต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงแค่นั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งเมือง จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าระดู ตามที่เจาะจงในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ว่าไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าจำต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มปริมาณตามที่เจาะจงในใบแจ้งค่าไฟฟ้า รวมทั้งกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งเมืองให้ต่อไป

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งเมืองในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งเมือง รวมทั้งอยากใช้สิทธิสำหรับการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า จำต้องสมัครสมาชิกผ่านหนทางที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบุ รวมทั้งให้ข้อมูลถูกครบถ้วนบริบูรณ์
6. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ค่าไฟฟ้าระดู ต.ค. 2564 – เดือนกันยายน 2565

เงื่อนรับสิทธิลดค่าน้ำ
1. จำต้องสมัครสมาชิกขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งเมืองกับ การประปานครหลวง โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งเมืองที่เคยสมัครสมาชิกรับสิทธิ์ไว้กับ การประปานครหลวง แล้ว ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่

2. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำระดู ต.ค. 2564 – เดือนกันยายน 2565

3. ใบแจ้งค่าน้ำที่มีการใช้น้ำก๊อกระดูไม่เกิน 315 บาท

ถ้าเกิดมีการใช้น้ำก๊อกไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการส่งเสริมวงเงินค่าน้ำตามปริมาณค่าน้ำที่ใช้จริง
ถ้าเกิดมีการใช้น้ำก๊อกเกิน 100 บาท แต่ว่าไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการส่งเสริมวงเงินค่าน้ำปริมาณ 100 บาท
ถ้าเกิดมีการใช้น้ำก๊อกเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการส่งเสริมวงเงินค่าน้ำ
4. ผู้ใช้น้ำจำต้องชำระเงินค่าน้ำตามที่เจาะจงในใบแจ้งค่าน้ำ ให้การประปานครหลวงตามธรรมดา (รองรับทุกหนทางการชำระเงินที่ การประปานครหลวง มีให้บริการ) รวมทั้งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการส่งเสริมวงเงินค่าน้ำผ่านบัตรสวัสดิการแห่งเมืองให้ลูกค้าในตอนกลางเดือนต่อไป

5. สิทธิลดค่าน้ำนี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในห้องพักหรือคอนโดมิเนียม