เชียงใหม่เปิดระบบวันแรก1มิ.ย.64ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19ผ่านเว็บไซต์“กำแพงเมือง”

เชียงใหม่ -เชียงใหม่จ่อเปิดระบบรับลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19ผ่านเว็บไซต์ “กำแพงเมือง” เริ่มเปิดใช้งานวันแรก 1 มิ.ย.64

ในช่วงเวลาที่คณะกรรมการโรคติดต่อออกคำสั่งคุมเข้มการย้ายที่แรงงานต่างประเทศสกัดนำเข้าเชื้อ หลังเจอการระบาดในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและก็ละแวกใกล้เคียง กำหนดภาพรวมเหตุการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ ถึงแม้เจอติดเชื้อโรคอีก4ราย มีประวัติเสี่ยงสัมผัสในครอบครัวและก็เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง


เย็นวันนี้ (31 เดือนพฤษภาคม 64) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่แถลงเหตุการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน โดยแพทย์วรัญญู ประสงค์ประสาทพร รองแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวถึงการสมัครสมาชิกจองคิวรับการฉีดวัคซีนโควิด-19ว่า ดังที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการปิดการจองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม เปลี่ยนเป็นการจองในพื้นที่เพื่อลดปัญหาบางประการ ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำการเปิดระบบการจองวัคซีนแก่ประชากรชาวเชียงใหม่ผ่านเว็บไซต์ “กำแพงเมือง” ซึ่งจะเปิดให้สมัครสมาชิกในวันพรุ่ง (1 ไม่.ย. 64) เป็นวันแรก โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักสำหรับการสมัครสมาชิก และก็จะมีการจัดสรรวัคซีนให้แก่พื้นที่ต่างๆเป็นลำดับ ทั้งนี้ถ้าหากประชากรไม่สะดวกสำหรับการสมัครสมาชิกผ่านระบบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถไปสมัครสมาชิกถึงที่เหมาะหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน พร้อมเน้นว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยคุ้มครองปกป้องการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้


ในช่วงเวลาที่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่เจอผู้ติดเชื้อโรครายใหม่จำนวน 4 ราย โดยทั้งผองปราศจากความเกี่ยวกับคลัสเตอร์ใดๆก็ตามที่มีอยู่ แม้กระนั้นมีประวัติเสี่ยงสัมผัสในครอบครัวและก็เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโรคสะสมเป็น 4,087 ราย รักษาหายแล้ว 3,970 ราย คิดเป็นจำนวนร้อยละ 97 ของผู้ติดเชื้อโรคทั้งผอง โดยยังคงมีพยาบาลตัวอยู่ในโรงหมอทุกชนิด จำนวน 93 ราย ไม่มีผู้ตายเพิ่ม ทำให้ยอดผู้ตายสะสมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 24 ราย ทั้งนี้กลุ่มผู้ติดเชื้อโรคที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มคนป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการนิดหน่อย (สีเขียว) 49 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 24 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 14 ราย และก็คนป่วยอาการหนัก (สีแดง) 5 ราย

ส่วนการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเมื่อวานนี้ (30 เดือนพฤษภาคม 64) ทำการตรวจไปจำนวน 525 ราย เจอผู้มีผลบวกจำนวนร้อยละ 0.57 ในรูปภาพรวมตั้งแต่เริ่มระบาดในระลอกที่ 3 ตอนต้นเมษายนเป็นต้นมา ได้ทำการตรวจกลุ่มเสี่ยงไปกว่า 180,000 ราย เจอผู้มีผลบวกเพียงแค่จำนวนร้อยละ 3.96 สำหรับสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการสัมผัสในครอบครัวยังคงสูง ในช่วงเวลาที่การสัมผัสในชุมชนและก็สถานที่ทำงานเจอลดลง ส่วนการนำเข้ามาจากต่างพื้นที่ไม่เจอมา 3-4 วันแล้ว แต่เหตุการณ์ระดับประเทศโดยยิ่งไปกว่านั้นกรุงเทพฯและก็ละแวกใกล้เคียง ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชากรช่วยกันสอดส่อง หากว่าวิถีทางบกจะไม่มีการตั้งด่านขวางแม้กระนั้นคนที่เดินทางเข้ามาก็จะต้องสแกน CM-CHANA และก็รายงานตัวต่อข้าราชการทุกครั้ง โดยถ้าหากพักที่โรงแรมทางโรงแรมจะช่วยวิเคราะห์ แม้กระนั้นถ้าหากพักที่บ้านจะต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้เมื่อสมัครสมาชิกเข้าจังหวัดเชียงใหม่ผ่าน CM-CHANA แล้ว ทีมโควิดชุมชนหรือทีมโควิดหมู่บ้านจะเป็นผู้ติดตามตัวต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นอีก
โดยเหตุการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดีขึ้นแล้ว เจอผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ลดลง ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงก็เจอผู้ติดเชื้อโรคที่ไม่มีอาการลดลงด้วยเหมือนกัน สำหรับการตรวจในโครงงานตรวจผู้ประกันตนในโรงงานต่างๆของสำนักงานประกันสังคม ได้ตรวจไปทั้งผอง 1,203 ราย ผลเป็นลบทั้งผอง ซึ่งในวันนี้ทีมตรวจคัดกรองเชิงรุกของที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่ที่ทำการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 195 ราย และก็จะทราบผลของการตรวจในวันพรุ่ง (1 ไม่.ย. 64) และก็มีแผนในการจะออกตรวจแรงงานต่างประเทศในสัปดาห์ถัดไป

สำหรับคลัสเตอร์ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นั้น วันนี้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ หรือคลัสเตอร์ที่เจอผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ ในช่วงเวลาที่ยอดการจองฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ในตอนนี้มีผู้สมัครสมาชิกแล้ว 190,685 ราย จึงขอเชิญชวนประชากรที่ยังลังเลใจ สมัครสมาชิกเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าถัดไป เศรษฐกิจฟื้นตัว และก็สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งเมื่อประชากรชาวเชียงใหม่มีการฉีดวัคซีนเกินกว่าจำนวนร้อยละ 70 ก็จะสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันกลุ่มขึ้น
ด้านนายกนก ศรีวิชัยความสนุกสนาน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ไเปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพฯและก็ละแวกใกล้เคียง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 62/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการย้ายที่แรงงานต่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญเป็นห้ามย้ายที่แรงงานต่างประเทศที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว Non Immigrant L-A จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เคร่งครัด เข้ามาดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีแรงงานต่างประเทศที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว Non Immigrant L-A ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น เข้ามาดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติเป็นแรงงานต่างประเทศต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ว่าจ้างควรมีชื่อตรงกับที่โล่งไว้กับนายทะเบียนตามกฎหมายกล่าวถึงการบริหารจัดการหลักการทำงานของคนต่างด้าวเท่านั้น

ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจำเป็นที่จะต้องยื่นขออนุญาตต่อที่ทำการสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ในสถานที่ทำงานของแรงงานต่างประเทศนั้นตั้งอยู่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และก็เมื่อเดินทางมาถึงให้นำไปรายงานตัวต่อข้าราชการ กรณีแรงงานต่างประเทศ Non Immigrant L-A ที่จะเดินทางออกไปดำเนินงานในจังหวัดอื่นๆผู้ว่าจ้างจะต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอหรือหัวหน้าโรงพักในพื้นที่ โดยแสดงจุดมุ่งหมายของสถานที่ที่จะไปดำเนินงานให้บุคลากรข้าราชการทราบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไปตราบจนกระทั่งจะมีคำบัญชาเปลี่ยน