เช็กสิทธิ์ “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงินครั้งแรกผ่านบัตรประชาชน 6,000

www.เราชนะ.com ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก 6,000 บาท 19 มี.ค.64

วันที่ 15 มี.ค.64 นางสาวกุลยา ตันติเตียนเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะพิธีกรกระทรวงการคลัง เปิดเผยความก้าวหน้า “แผนการเราชนะ” สำหรับการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับสามัญชนกรุ๊ปผู้ที่ปรารถนาความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมแผนการ ระหว่างวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ – 5 เดือนมีนาคม 2564 ว่า สามัญชนกรุ๊ปดังที่กล่าวมาข้างต้นสามารถวิเคราะห์สถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก ปริมาณ 6,000 บาท ในวันที่ 19 เดือนมีนาคม 2564 รวมทั้งสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวมาข้างต้นผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ถึงที่กะไว้ผู้ประกอบธุรกิจร้านรวมทั้งผู้ให้บริการที่เข้าร่วมแผนการฯ
นางสาวกุลยา เน้นว่า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านรวมทั้งผู้ให้บริการที่พึงพอใจเข้าร่วมแผนการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมแผนการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่ง 31 เดือนมีนาคม 2564 โดยสามารถศึกษาเล่าเรียนรายละเอียดอื่นๆได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือติดต่อสาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นอกจากนั้น พิธีกรกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มถึงความก้าวหน้าของแผนการฯในวันที่ 15 เดือนมีนาคม 2564 ดังต่อไปนี้
1. สามัญชนกรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่เมือง ปริมาณ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 49,451 ล้านบาท
2. สามัญชนกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในแผนการเราท่องเที่ยวด้วยกันรวมทั้งคนละครึ่ง รวมทั้งกรุ๊ปสามัญชนทั่วไปที่สมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นรวมทั้งการันตีการใช้สิทธิ์ร่วมแผนการฯ แล้ว ปริมาณ 16.6 ล้านคน รวมทั้งมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 66,804 ล้านบาท
3. สามัญชนกรุ๊ปผู้ที่ปรารถนาความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว ปริมาณ 0.5 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 2,049 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นปริมาณ 30.8 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนวนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 118,304 ล้านบาท
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจแคว้นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านคนละครึ่งที่ตกลงยอมเข้าร่วมแผนการฯ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจร้านรวมทั้งผู้ให้บริการที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมแผนการฯ ปริมาณทั้งนั้นมากกว่า 1.2 ล้านธุรกิจ.