เช็กเลย!ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ให้ผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 วันแรกกว่าหมื่นล้าน

ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ให้ผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 วันแรกวงเงินรวม 13,225 ล้านบาท ลดภาระค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

วันนี้ (9 เดือนพฤศจิกายน 64)นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการกสิกรรมรวมทั้งสหกรณ์การกสิกรรม (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินชำระเงิน ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบพบเจอปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าครองชีพสำหรับเพื่อการขจัดปัญหาราคาผลิตผลต่ำจากสถานการณ์ เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งน้ำท่วม โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ
ซึ่งวันนี้ ธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเงินส่วนต่างการประกันรายได้เป็นวันแรก มีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 530,842 ครอบครัว เป็นเงิน 11,230.69 ล้านบาท

การโอนเงินดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามโครงการประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ประเภท อย่างเช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมจังหวัดปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละ ไม่เกิน 25 ตัน รวมทั้งข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับหลักเกณฑ์การชำระเงินประกันรายได้ เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจะต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แบ่งประเภทและชนิดตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งคำนวณปริมาณการผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งสิ้นที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละประเภท คูณผลิตผลเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณการผลิตที่จะต้องชดเชย แต่จะต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อการชำระเงิน

แล้วต่อจากนั้น ธ.ก.ส. จะจัดการชำระเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน ตั้งแต่แมื่อวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กึ่งกลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการควบคุมดูแลรวมทั้งกำหนดเกณฑ์กึ่งกลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเกษตรกรสามารถสำรวจผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งจะมีใจความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

รูปภาพที่นำมาจาก : ผู้รายงานข่าว TNN ONLINE