เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 เดือนกุมภาพันธ์) ที่ทำการบริหารหนี้สินฯ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนขาย เช่น – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย และก็ บมจ.ไทยพาณิชย์
“ประชาชาติธุรกิจ” สะสมวิธีการจองพันธบัตร “เราชนะ” อีกทั้ง 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน ต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนขาย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้น สามารถทำรายการค้าขายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นและก็เว็บ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดจำหน่าย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนถึงที่เหมาะธนาคารตัวแทนขาย ดังต่อไปนี้
• ธนาคารไทยพาณิชย์
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทวดา
• ธนาคารเกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ควรจะเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์)
ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นสามารถทำรายการค้าขายถึงที่เหมาะ สาขาธนาคารตัวแทนขาย