เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านขายของเราชนะ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแผนการเราชนะ ที่เว็บ www.เราชนะ.com และมีการเปิดใช้งานแอปฯถุงใส่เงิน ส่วนร้านค้าธงฟ้าฯ และร้านขายของในแผนการคนละครึ่ง ที่ปรับปรุงแก้ไข(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงใส่เงิน” ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้จ่ายของพสกนิกรผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) ข้างหลังแผนการเราชนะ เริ่มโอนวงเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้แก่พสกนิกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการที่รัฐ งวดแรกจำนวน จำนวน 675 หรือ 700 บาท สุดแท้แต่กรณีแล้ววันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 อาทิตย์ต่อเนื่องกัน

วิธีใช้แอปฯถุงใส่เงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของพสกนิกรผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังต่อไปนี้
กรรมวิธีการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย บัตรสวัสดิการที่รัฐ

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือกบัตรสวัสดิการฯ
-สแกนบัตร
-ระบุจำนวนเงิน
-การันตีการชำระเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
กรรมวิธีการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-ระบุจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน