เปิดประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร สายเลือดการเมืองตระกูล ชินวัตร

เดินตามพ่อทักษิณ และอายิ่งลักษณ์ เข้าสู่เส้นทางการเมือง ในพรรคเพื่อไทย ด้วยวัย 35 ปี

แพทองธารา เคยชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง พ่วงท้ายด้วยตำแหน่งสำคัญที่สุดในพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค ด้านการมีส่วนร่วมและของใหม่ (inclusion and innovation) พรรคเพื่อไทย ที่คุณบอกว่า “ยังออกเสียงไม่ถนัด เท่ากับพรรคไทยรักไทย ชื่อที่อยู่ในใจ เป็นพรรคที่คุณพ่อก่อตั้ง”
แพทองธารา เป็นลูกผู้หญิงคนเล็ก จากลูกพี่ลูกน้อง 3 คน ของคุณหญิงพจมาน ดามาวงศ์วาน และ ดร.ทักษิณ เคยชินวัตร สมัยก่อนนายกฯ สมัยก่อนหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ซึ่งมีนายพานทองแท้ เป็นพี่ชายคนโต และลูกผู้หญิงคนรองเป็น นางสาวพินทองทา

แพทองธารา เป็นคนการเมืองผู้ที่ 4 ที่มีฐานะเป็นแคนดิเดตใกล้เคียงกับ สมัยก่อนนายกฯ 3 คนเป็นทักษิณ เคยชินวัตร ผู้เป็นบิดา และเป็นหลานอาเขย นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และหลานของอาปู-ยิ่งลักษณ์ เคยชินวัตร

แพทองธารา หรืออุ๊งอิ๊ง เคยชินวัตร กำเนิดวันที่ 21 สิงหาคม 2529 (อายุ 35 ปี)เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ และมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ดีกรีจบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท International Hotel Management จาก Surrey University อังกฤษ

ตอนนี้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารกรุ๊ปธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และผู้ตัดสินบริษัทธุรกิจในเครือ อาทิเช่น เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์โรสวูด จังหวัดกรุงเทพ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เทมส์ เถาวัลย์ย์ เขาใหญ่ สนามกอล์ฟอัลไพน์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เอสซี ปาร์ค

มีทรัพย์สิน ในฐานะผู้หุ้นใหญ่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 12 มี.ค. 2564 ถึง 29.04% จำนวน 1,216,149,870 หุ้น ตีมูลค่าจากมูลค่าหุ้นบริษัทนี้ราวๆ 4 พันล้านบาท (4,341,655,035 บาท)

แพทองธารา แต่งงานกับปอ–ปิฎก สุขความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเรียนจบระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีอาชีพก่อนแต่งงานเป็น นักบิน มีลูกสาว หลานตาทักษิณ และคุณหญิงคุณยายพจมาน 1 คน ชื่อ “น้องธิธารา”

คุณลักษณะอื่นใด ย่อมสำคัญไม่เท่ากับ แพทองธารา มีคณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560 ของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกฯเป็นมีเชื้อชาติไทย อายุไม่ต่ำลงยิ่งกว่า 35 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำลงยิ่งกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ทำตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมายี่ห้อ 98 บุคคลผู้มีลักษณะดังนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาทิเช่น ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายโกง เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจการค้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอะไรก็ตาม