Saturday, 9 December 2023

68015-pareja_bisexual

(ไบเซค’ชวล) adj.,n. มีสองเพศ,กะเทย, See also: bisexualism,bisexuality n., Syn. hermaphroditic. English-Thai: Nontri Dictionary. bisexual, (adj) มีสองเพศ. bisexual, ( …