www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ “ทบทวนสิทธิ์” สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

“ประกันสังคม” ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64

วันที่ 16 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เอ่ยถึง การดูแลผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากรัฐบาล ผ่านโครงการ “มัธยม33 พวกเรารักกัน” เข้าตรวจทานสิทธิ์การรับเงินได้เมื่อวันที่ 15-28 มี.ค. 64 ผ่านเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com และกดการันตีตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค.64 และ 5, 12 เม.ย. 64 ครั้งละ 1,000 บาท กระทั่งครบ 4,000 บาท โดยผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์และบริการผ่านร้าน/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านค้าธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “พวกเราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค.64


แต่สำหรับในกรณีที่ผู้ประกันตน ตรวจทานสิทธิ์แล้วมิได้รับสิทธิ์ตามโครงการ มัธยม33 พวกเรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00–23.00 น. โดยขอให้ผู้ประกันตนกดเข้าไปที่รายการอาหาร “ทบทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) ต่อจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้สำหรับเพื่อการทบทวนสิทธิ์อย่างละเอียดกระจ่างแจ้ง อย่างเช่น นามสกุล, เลขบัตรประชาชน และรหัสหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่อยู่อาศัย, เบอร์โทรศัพท์ แล้วคลิกปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ์”
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจทานสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com พร้อมกดการันตีตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 5–11 เม.ย. 64 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิน 4,000 บาท เพื่อให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์และบริการผ่านร้าน/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านค้าธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือภายใต้โครงการคนละครึ่ง และโครงการพวกเราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64

แม้กระนั้น สำนักงานประกันสังคมได้ตั้งขึ้นศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ ม33พวกเรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีข้าราชการรับเรื่องประสานงานทบทวนสิทธิ์และอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำปรึกษาหารือรับหัวข้อการลงทะเบียน ให้ผู้ประกันตนในโครงการ “มัธยม33 พวกเรารักกัน” ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ทุกวัน ถ้าหากมีเรื่องที่น่าสงสัยสอบถามรายละเอียดอื่นๆได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้งยัง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 1 วัน).